Magyar   Cseh   Szlovák
Nincs bejelentkezve
Név:
Jelszó:
Bejelentkezés
Új regisztráció
Elfelejtett jelszó
  
Például 5V 2A vagy 12V 6W ...

Garancia feltételek

Ezek a jótállási feltételek és a visszatérés szabályozza az eladó által a vevőnek szállított árukra az egyedi adásvételi szerződések alapján nyújtott garancia feltételeit és terjedelmét, valamint a vevő által a leszállított árura vonatkozó követelések kezelésének eljárását.
Jótálási feltételek és visszatérés szerves részét képezik az eladó és a vevő között a kereskedői értékesítésről szóló keretmegállapodásban megállapított feltételek szerint megkötött minden adásvételi szerződésnek. Jótálási feltételek és visszatérés érvényesek és kötelező érvényűek, hacsak a felek az adásvételi szerződésben, a szerződések kiegészítésében vagy más írásbeli megállapodásban másként nem állapodnak meg.

1. Jótálási idő

a.Az eladó legalább 24 hónapig garanciát vállal az áruk minőségére, kivéve, ha a jótállási jegy, az árura fordított kiadások, szállítólevél vagy az árun szereplő egyéb dokumentum más garanciát mutat az eladó által.
b.A minőség garantálásával az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított áruk egy bizonyos ideig alkalmasak lesznek a szokásos vagy egyeztetett célra történő felhasználásra, és megtartják a szokásos vagy elfogadott tulajdonságokat.

2. A garancia feltételei

a.Az eladó felelős az eladott áruk vagy szolgáltatások hibáiért, amíg zokat a vevő át nem vette.
b.Ha az árut az értékesítés időpontjában nem használt áruként jelentik be, az eladó felelős az alább felsorolt hibákért, amelyek a jótállási időszak alatt megjelennek.
c.Az eladó garanciát vállal a használt árukra a garanciális vagy szállítólevélben vagy más dokumentumban meghatározott mértékben.
d.A garancia kiterjed az eladó által az áruk gyártása, összeszerelése vagy felszerelése során okozott anyaghibákra, működési hibákra vagy más jellegű hibákra.
e.A hibákért való felelősség gyakorlásának feltétele a berendezés rendszeres felhasználói karbantartásának elvégzése a felhasználói kézikönyvnek megfelelően.
f.A garancia nem terjed ki a nem megfelelő működés, szakszerűtlen vagy nem megfelelő kezelés, használat és telepítés által okozott hibákra, amelyek ellentmondanak a felhasználói kézikönyvnek (Speciális alkatrészek esetén csak angol nyelven lehet) vagy elektrosztatikus károsodás. A garancia nem terjed ki a készülék túlzott mechanikai kopásból eredő károsodására sem.
g.A garancia nem terjed ki a gyártó által telepített eredeti szoftver hibás működésére, amelyet a vevő vagy egy harmadik fél beavatkozásával okoz a telepített szoftver beállításaiban.
h.A jótállás nem terjed ki a hibás vagy helytelen szoftver használatából, a helytelen vagy nem megfelelő fogyóeszközökből eredő hibákra vagy az ebből eredő károkra sem.
i.Az adattároló eszközök olyan technikai eszközök, amelyek meghibásodási aránya objektív jelenség és sztochasztikus jellegű. Az eladó nem felel az adattároló eszköz meghibásodásából eredő adatvesztés által okozott károkért.
j.Az eladó nem vállal felelősséget a számítógépes rendszer adattároló eszközén tárolt adatok elvesztéséért, megrongálódásáért vagy visszaélésért sem. A rendszer, szerver vagy laptop javításra történő átadásakor a vevő felelőssége, hogy biztosítsa a szükséges adatok megfelelő biztonsági másolatának létrehozását és megakadályozza azok esetleges visszaélését.
k.Az eladó nem garantálja az eladott számítógép-alkatrészek teljes kompatibilitását más, az eladó által nem jóváhagyott alkatrészekkel, vagy olyan alkalmazásokkal, amelyek működését a vevő kifejezetten nem írta elő az írásbeli megrendelésben.
l.Az eladó nem garantálja az alkalmazásszoftver teljes funkcionalitását olyan verziókban, amelyek nem alkalmasak (nem készültek) a megrendelt operációs rendszerre. Az eladó nem vállal felelősséget az e feltételnek nem megfelelő alkalmazások korlátozott funkcionalitása által okozott problémákért.
m.A jótállás nem vonatkozik a természeti katasztrófák, erőszakos károk, időjárási vagy egyéb külső események által okozott hibákra, valamint az áruk károsítására vagy a rendkívül szokatlan körülmények között történő működés okozta hibákra.
n.A jótállás akkor jár le, ha az árut illetéktelenül befolyásolja az eladótól eltérő személy vagy az eladó által erre kifejezetten felhatalmazott személy.
o.A vevő köteles az ügyfeleivel fennálló szerződéses viszonyában tükrözni a garancia nyújtásának fent említett feltételeit. Ha az eladó által a vevőnek szállított áruk tartalmazzák az áruk gyártójának vagy forgalmazójának eredeti jótállási jegyét, akkor a vevő köteles betartani az áruk jótállási jegyén megadott utasításokat.

Ha az adott eredeti jótállási igazolás szerint az adott áru panaszát az eladó szerződéses partnere teszi, akkor az adott áru panasza a szerződéses partner feltételeinek és az érvényes jogrendnek megfelelően történik. A vevő vállalja, hogy betartja a feltételeket.


Érvényesség a következőtől 1.1.2010